ระบบสามารถ ออกบาร์โคดได้ ออกมาเป็น PDF File ซึ่งเราสามารถนำไปปริ้นใช้งานได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *