หน้าจอโปรแกรม


 

หน้าจอขาย

จบการขาย

ใบส่งสินค้า

ใบกำกับภาษี

ใบสลิป

ใบเสร็จรับเงิน

update อัตโนมัติ

Login

รับเข้าสินค้า

จัดการบิล

จัดการรายละเอียดบิล

 

รับซ่อมสินค้า

รายละเอียดการรับซ่อม

ซ่อมสินค้าจากภายนอก

รับเข้าสินค้า

 

รายละเอียดรับเข้าสินค้า

ใบวางบิล

 

เลือกรายการวางบิล

รายการใบวางบิล

 

เลือกใบวางบิล

สร้างใบวางบิล

 

ข้อมูลใบวางบิล

พิมพ์ใบวางบิล

 

ตรวจสอบ สต็อค

เปลี่ยนรหัสผ่าน

 

เมนู รายงาน

จัดการข้อมูลร้านค้า

 

จัดการข้อมูลสาขา

ฟอร์มจัดการสาขา

 

ประเภทสินค้า

 

สินค้า

 

กำหนดราคาสินค้า

 

กำหนดราคา แยกบาร์โค้ด

 

ตัวแทนจำหน่าย

 

สมาชิกร้าน

 

พนักงานร้าน

 

เงินในลิ้นชัก

 

ประเภทค่าใช้จ่าย

 

ค่าใช้จ่าย

 

กำหนดขนาดบิล

 

ตั้งค่าโปรแกรม

ตั้งเวลาเครื่อง

 

กำหนดแต้มสะสม

รายงานกำไร ขาดทุน

 

ยอดขายประจำวัน

พิมพ์ยอดขายประจำวัน

ยอดขายแยกตามปี

ยอดขายแยกประเภทสินค้า

ยอดขายแยกตามสมาชิก

รายละเอียดยอดซื้อของสมาชิก

ยอดขายแยกตามพนักงาน

รายงานสินค้าทั้งหมด

รายงานสินค้าคงเหลือ

รายงานสินค้าหมดสต็อค

รายงานลูกหนี้

รายงานรายละเอียดลูกหนี้

รายงานเจ้าหนี้