ระบบสามารถ ออกบาร์โคดได้ ออกมาเป็น PDF File ซึ่งเราสามารถนำไปปริ้นใช้งานได้เลยครับ